Annuleringen

Boekingsvoorwaarden

Wij vragen u de onderstaande boekingsvoorwaarden zorgvuldig door te lezen. Na bevestiging geldt elke boeking als een contract volgens de huidige Italiaanse wetgeving.

  1. Reservering

U kunt een aanvraag voor beschikbaarheid verzenden en antwoord van ons afwachten. Als alternatief kunt u online reserveren door de instructies op onze website te volgen.

Naar aanleiding van de aanvraag ontvangt u een (niet-bindende) offerte. De reservering wordt alleen bevestigd geacht na onze schriftelijke mededeling en na betaling van de aanbetaling, die binnen 10 dagen na onze bevestiging dient te geschieden. Indien de aanbetaling niet tijdig is verricht, komt de reservering te vervallen.

Indien u voorkeur heeft voor een specifiek appartement (begane grond, eerste etage, hoekwoning e.d.), zullen wij proberen aan uw verzoek te voldoen. Wij behouden ons niettemin het recht voor om op basis van ons boekingsschema een ander appartement in dezelfde categorie of hogere categorie (dezelfde prijs) voor u te reserveren.

Wij vragen u vriendelijk de bevestigingsgegevens en -datums te controleren en ons eventuele onjuistheden zo snel mogelijk mee te delen. Deze mededeling moet ons uiterlijk 4 dagen na ontvangst van de bevestiging bereiken. Na deze periode wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden af.

In het geval van online reservering moet u een formulier invullen en alle personen die aan de vakantie deelnemen vermelden.

Alleen de personen die op dit formulier staan, zullen worden toegelaten tot de Residence Onda Blu. Eventuele wijzigingen moeten onmiddellijk bij aankomst aan de receptie worden meegedeeld. Bij aankomst dient u ten minste één legitimatiebewijs voor elke persoon te overleggen.

Voor een wijziging van uw reservering moet u contact opnemen met de receptie, die al het mogelijke zal doen om aan uw verzoek te voldoen. Wij kunnen helaas niet garanderen dat we daarin slagen. Indien de reservering wordt verzet naar een periode met een hogere prijs dan die is betaald, is de klant verplicht het verschil te voldoen.

  1. Betaling

Algemene betalingsvoorwaarden

U dient de aanbetaling uiterlijk binnen 10 dagen na de bevestiging van de boeking te voldoen. Het restant van het verschuldigde bedrag dient één dag voor vertrek te worden afgerekend, tenzij anders is overeengekomen. Indien de aanbetaling niet tijdig is verricht, wordt de reservering nietig verklaard. In geval van annulering van de reservering, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Geaccepteerde betalingsmethoden: bankoverschrijving en credit card (Visa en Mastercard).

Toeristenbelasting

Sinds 2012 wordt er aan het Gardameer toeristenbelasting geheven. Deze moet bij aankomst ter plaatse contant worden voldaan.

Het bedrag is € 0,50 per nacht per volwassene en jongere vanaf 15 jaar.

De belastingplicht geldt van 1 april tot en met 30 september.

  1. Borgsom

Bij aankomst wordt u gevraagd contant of met een creditcard een borgsom te betalen.

Het bedrag zal geheel of gedeeltelijk worden ingehouden in geval van schade aan het vakantieverblijf. Als de schade hoger blijkt te zijn dan het bedrag van de borgsom, is de klant verplicht het verschil meteen te voldoen.

Als de keuken niet schoon is bij vertrek, wordt er € 30 ingehouden voor de schoonmaak.

Als er geen schade is, zal de borgsom uiteraard volledig worden terugbetaald.

  1. Annulering

Een annulering van een reservering moet schriftelijk worden medegedeeld. De boetes daarvoor zijn als volgt:

De aanbetaling van de boeking wordt in geen enkel geval terugbetaald.

Bij annulering tot 45 dagen vóór de aankomstdatum zal geen verdere boete in rekening worden gebracht.

45 tot 30 dagen vóór aankomst: u dient 50% van het resterende bedrag te betalen.

29 tot 15 dagen vóór aankomst: u dient 70% van het resterende bedrag te betalen.

14 tot 7 dagen vóór aankomst: u dient 80% van het resterende bedrag te betalen.

6 tot 1 dagen vóór aankomst of niet-verschijnen: u dient 100% van het resterende bedrag te betalen.

Wij raden u aan een reisverzekering af te sluiten.

  1. Overmacht

De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inefficiënte dienstverlening ten gevolge van niet verrichte leveringen, incidentele schade aan apparatuur of andere gevallen van overmacht.

Zij kan niet aansprakelijkheid worden gehouden voor door andere gasten veroorzaakte schade, noch voor weersomstandigheden, natuurrampen, epidemieën, ziekte en diefstal.

Door de boekingsvoorwaarden te accepteren, accepteert u tevens het reglement van het vakantieresort: REGLEMENT

RESTBETALING

Het restbedrag dient op de dag vóór vertrek bij de Residence Onda Blu te worden voldaan. De gasten zijn verplicht voor het gehele verblijf te betalen, ook in het geval van vroegtijdig afreizen.

Wij wijzen er bovendien op dat de aanlegboeien (motorboten) wanneer deze eenmaal zijn geboekt, betaald moeten worden, ook indien ze niet zijn gebruikt of u voortijdig vertrekt.

Borg

Bij aankomst wordt een borgsom van EUR 100,00 in contanten of via uw creditcard (Visa of Mastercard) gevraagd.

Nadat ons personeel een grondige controle van het appartement heeft verricht, wordt het bedrag vóór uw vertrek gerestitueerd.

Restbetaling

Het restbedrag dient op de dag vóór vertrek bij de Residence Onda Blu te worden voldaan. De gasten zijn verplicht voor het gehele verblijf te betalen, ook in het geval van vroegtijdig afreizen.

Wij wijzen er bovendien op dat de aanlegboeien (motorboten) wanneer deze eenmaal zijn geboekt, betaald moeten worden, ook indien ze niet zijn gebruikt of u voortijdig vertrekt.